1.2.2023 - 1. výročie, Deň otvorených dverí


1. február 2023 - 1. výročie fungovania Ateliéru Hrnček !
3 desaťročia práce s deťmi, 2 desaťročia výtvarnej činnosti. Všetko zúročené v prvom roku nášho fungovania.

Je tu hrnčeková bilancia za uplynulý rok:

  • Kurzy keramiky – cca 17 kurzov, cca 40 klientov, cca 200 výtvorov – šálky, podšálky, šachy, náušnice, sošky, tácky, dekorácie, vianočné ozdoby, misy, zvieratká, tanieriky, reliéfy, obkladačky, napájadlá, točené hrnčeky, prívesky…
  • Krúžok pre deti (doteraz 20 šťastných detí): modelovanie z hliny a točenie na kruhu, rôzne kresliarske a maliarske techniky a motívy – frotáž, uhlík, kombinovaná technika, pointilizmus, kresba čiarami, vystrihovanie z papiera, kreslenie pravou hemisférou, reliéf, teória farieb, ittenov kruh, tuš, suchý pastel, vyškrabávanie tušu, akvarel, negatívna maľba, abstrakcia konkrétneho, okrem toho ručná výroba papiera, varenie, pečenie, fotenie, skicovanie v prírode, tvorba z prírodných materiálov, arteterapia, origami, prezentovanie sojich prác, básnenie, snenie, hry vonku aj dnu, a i.
  • U nás aj: celostný prístup – s presahmi tvorby do iných oblastí, rešpekt voči sebe, iným, veciam, priestoru, recyklácia, vzájomná podpora, spoločné rozhovory, nehodnotiaci prístup, sebareflexia, humor, PRIJATIE
  • Detský letný workshop (tábor)
  • Socializácia všetkých detí, ktoré to potrebujú a chcú. Teda asi úplne všetkých 🙂

Čo poskytujeme

Celoročný výtvarný krúžok pre deti "Hrnčekári"

– menší stabilný kolektív

– -2 hod. (120 min.) týždenne

– priateľská atmosféra

– v prípade choroby možnosť náhrady v inom termíne

 

Cena: pri platbe vopred na 3-5 mes., 7€/ hod, materiál 10€/os./šk. polrok

– socializácia

Jednorazové návštevy

 

– ak sa nechcete viazať na celý školský polrok

– príjemný zážitok

– miesto si treba zabezpečiť telefonicky vopred

Cena: 20€/2hodinové stretnutie vrátane materiálu

Kurzy keramiky

– pre dospelých aj pre deti, pre rodiny, teambuildingové stretnutie (môže byť aj jednorazové), psychohygiena

– kurz sa otvára po naplnení 6 miest

– v sobotu doobeda 

– rôzne dĺžky trvania 2×2 hodiny (48€/os.) alebo 4×2 hodiny (90€/os.), pri jednorazovom stretnutí možnosť 2-4 hodiny naraz, výrobky glazujem ja po dohode, za príplatok

– hotové výrobky si odnesiete zhruba do mesiaca

– kurzy aj výrobky vhodné ako darček 

– vystavujeme darčekové poukazy

Cena je vrátane materiálu a 2 výpaľov v peci, rodinné zľavy, zľavy pre stálych klientov a iných klientov Priestoru

Tematické výtvarné kurzy pre dospelých

 

– zaujíma Vás nejaká výtvarná alebo remeselná technika?

-chcete sa ju naučiť alebo ju len vyskúšať? 

– napíšte nám a my to pre Vás prichystáme 

Termíny dohodneme telefonicky

 

Cena: 10€/hod. + materiál (ak je to na cenu materiálu náročnejšia technika, tak sa naň skladáme, prípadne si prinesiete vlastný)

Letný týždenný workshop pre deti (denný "tábor")

 

– pestré aktivity, každý deň iná hlavná aktivita

– priateľský kolektív

– systematické vedenie k samostatnosti a zodpovednosti

– 3x denne domáca strava, na príprave ktorej sa deti podieľajú

– čas v prírode

– ranné cvičenie

-dvaja lektori nad 5 detí

– max. 10 detí

– posledný deň vernisáž a malé pohostenie pre rodičov

 

Cena: 5 dní/8.00-17.00/180€, pre Hrnčekárov 20% zľava, súrodenecká zľava 5%